GRRR helpt Haarlemse huizen gasvrij te worden

Haarlem gasvrijer

Nederland wil in 2050 volledig duurzaam zijn en dat betekent dus ook: geen aardgas meer. Om dat te bereiken moeten in totaal zo’n zeven miljoen bestaande woningen van het gas gehaald worden. In 2016 beloofden tientallen gemeenten hier de komende decennia werk van te maken.

Haarlem is een gemeente die voorop loopt in de transitie naar gasvrij wonen. Dit is een ingrijpend proces. Het gaat immers om het verwarmen van je huis, om hoe je kookt en hoe je doucht. Het is belangrijk dat dit proces soepel verloopt.

GRRR staat de gemeente Haarlem strategisch bij en ontwikkelde concepten die de gemeente zelf praktisch uitwerkte. De website haarlemgasvrijer.nl en de bijbehorende campagnemiddelen zijn daarvan de eerste resultaten. Op deze manier weten de Haarlemmers goed welke maatregelen de gemeente neemt én wat je als bewoner zelf kunt doen om over te stappen op duurzame alternatieven.

In dit project werkten we samen met copywriter Pascal Boogaert.

Eerder ontwierp GRRR de nieuwe visuele identiteit van de gemeente Haarlem.

Jeroen Disch, head of design bij GRRR: “Wij zijn er blij mee dat we op deze manier bijdragen aan verduurzaming. Het past goed in onze strategie waarin we ons hoofdzakelijk focussen op wat we ‘zinnige zaken’ noemen. Dat kan gaan om een Europees netwerk voor het elektrisch laden van auto’s (Fastned), het opruimen van plastic troep uit de oceaan (The Ocean Cleanup) of zoals nu het gasvrij maken van woningen.”