Studenten Engineering Psychology van Aalborg University (Denemarken) bezoeken Grrr

Kennis delen over strategie en branding

Bij Grrr vinden we het belangrijk om kennis te delen. Daarom geven regelmatig lezingen, workshops en interactieve strategiesessies aan bedrijven en studenten. Vorige week hadden we studenten van de opleiding Engineering Psychology op bezoek van de Universiteit van Aalborg. In dit relatief nieuwe studiegebied wordt onderzoek gedaan naar menselijk gedrag en capaciteiten, toegepast op systemen en technologie. Een studiegebied dus dat gaat over de relatie tussen mens en machine. De studenten leren hoe ze in die relatie verbeteringen kunnen aanbrengen. Bijvoorbeeld door het Interaction Design van digitale hulpmiddelen te verbeteren.

De Grrr methode

Bij Grrr geloven we in een iteratieve aanpak van projecten. Dat betekent dat we aannames die we maken zo snel mogelijk testen door bijvoorbeeld prototypes te maken. Deze aanpak is in lijn met de Design Thinking filosofie en de principes van Service Design. Tijdens de lezing, getiteld ‘The Fuckup Speech’ nam Grrr-directeur Rolf Coppens de studenten mee in een aantal projecten van Grrr die specifiek voor deze studenten interessant zijn. Zoals projecten waarin we samenwerkten met psychologen en projecten waarin er een sterke focus lag op zaken als Interaction Design, User Experience Design en strategie.

Rolf Coppens: “Het waren ook projecten waarin leerzame fouten zijn gemaakt, vandaar de titel. Met deze lezing willen we studenten meegeven dat werkmethode en structuur even belangrijk zijn als kennis en technische vaardigheden. Met een weldoordachte manier van werken kun je een hoop problemen voorkomen, dat is in veel beroepen die deze studenten later zullen uitvoeren van belang”