B-Corp is niet alleen goed voor de wereld, maar ook voor de creativiteit van de medewerkers

Heeft de missie van een impact-gedreven organisatie invloed op de creativiteit van de medewerkers? Met die vraag startte Elena Biscardi haar masteronderzoek bij ons. En het antwoord hadden we zelf ook niet per se verwacht, maar is dus: ja!

Grappig genoeg leggen de ontwerpers van GRRR de grens van wat creativiteit eigenlijk is hoger dan wat Elena aantrof in de wetenschappelijke literatuur. Volgens ons spreken we pas écht van creativiteit als we een onderzoekende en probleemoplossende mindset inzetten om tot bijzondere en nieuwe ideeën te komen. Ideeën waarmee onze klanten positieve impact kunnen maken. Nu zijn er meerdere factoren die creativiteit stimuleren zoals vrijheid en uitwisseling tussen makers. Maar het opvallende is dat een impact-missie hier ook positief aan bij kan dragen.

De missie van GRRR is om de kracht van strategie, design en tech in te zetten om Zinnige Zaken verder te brengen. Om zo de wereld schoner, eerlijk en kleurrijker te maken. Als B-Corp willen we natuurlijk ook een positieve impact maken op de mensen die hier werken. Zo werken we bewust aan een veilige, open cultuur waarin er vrijheid is om jezelf te zijn, zonder oordeel. Dit blijkt ook een ideale broedplaats voor creativiteit volgens de interviews die Elena deed met het design-team.

Twee andere creativiteit-boosters volgens het onderzoek:

  1. Een impact-missie brengt mensen samen die dezelfde waarden delen en die intrinsiek gemotiveerd zijn om een positief verschil maken. Dit merk je bij collega’s onderling, maar ook in de relatie met onze zinnige partners. Goede samenwerking is essentieel om tot creatieve oplossingen te komen.

  2. Een missie zorgt voor grenzen die – opvallend genoeg – de creativiteit juist stimuleren. Dit omdat het richting geeft aan wat de échte waarde is van het project. En dan is de volledige focus van de ontwerpers nodig om die waarde zo creatief mogelijk te benaderen. Zoals onze ontwerper Sjors zei in het interview met Elena: “Creativity is discovering new boundaries-of-maybe existing or not existing boundaries, just stretch it and see which elements you have and how you can really shape those… “