BNO kiest Grrr voor online branding: design voor designers

BNO

In 1996 ontstond de BNO uit een fusie tussen drie beroepsverenigingen van ontwerpers. De Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) was met 2500 leden direct één van de grootste ontwerpersverenigingen binnen Europa.

Vandaag dient de BNO als grootste ontwerpersvereniging van Nederland nog steeds een belangrijke functie voor haar leden. Die leden komen inmiddels uit allerlei ontwerpdisciplines. De BNO zorgt voor promotie van het Nederlands ontwerp, belangenbehartiging en service.

Topsector

De creatieve industrie heeft de status van topsector. Wat aangeeft dat het een vakgebied is waar Nederland in uitblinkt én verder in wil investeren. 84 miljoen euro voor versterken kennisbasis Creative Industrie

Overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen investeren de komende twee jaar 84 miljoen euro in het versterken van de kennisbasis van de Creatieve Industrie.

 

Digitalisering en andere kijk op vereniging 

Digitalisering zorgt voor het ontstaan van nieuwe vakgebieden en het verweven van oudere disciplines. Het zorgt 

Het ontwerpvak wordt steeds onmisbaarder; ontwerpers spelen een cruciale rol bij het beantwoorden van uitdagingen rondom maatschappelijke thema’s als duurzaamheid, gezondheid en sociale voorzieningen.

Digitale herpositionering, focus op service

BNO was toe aan een herpositionering van haar digitale kanalen en koos Grrr om de organisatie daarbij te begeleiden. Rolf Coppens: “BNO heeft net als alle ledenorganisaties te maken met digitalisering én met een mindset onder (potentiële) leden die steeds meer individualistisch is. Vroeger werd men lid vanuit een vereningsgedachte. Nog veel meer dan voorheen wordt het belangrijk om je meerwaarde duidelijk te maken. Voor BNO ligt die meerwaarde in hun dienstverlening.”

BNO levert een breed pallet aan services die zijn toegespitst op zaken waar creatieven behoefte aan hebben. Van juridisch advies tot training en van HR-advies tot PR ondersteuning. Mensen worden mensen snel lid vanuit de verenigingsgedachte. Grrr wil in de nieuwe online branding dit service aspect nog duidelijker naar voren brengen.