Cultuur op scholen aanjagen met CultuurProfielScholen

Een bottum-up netwerk voor Cultuur Onderwijs

De Vereniging Cultuur Profiel Scholen (VCPS) is een organisatie van leraren en school bestuurders vóór leraren en schoolbestuurders. VCPS wil scholen en leraren helpen om hun cultuuronderwijs te verbeteren. Hun overtuiging is dat een leren in het algemeen het beste vanuit alle invalshoeken benaderd kan worden en dat cultuureducatie daarin een gelijkwaardige positie moet innemen binnen andere leergebieden.

Een huisstijl en online platform dat aanspreekt en verbindt

Scholen zijn trots om onderdeel uit te maken van CultuurProfielScholen. Met de nieuwe identiteit en website zorgen we dat die trots nu duidelijk wordt uitgedragen. Daarbij hebben we ook de strategische positionering onder de loep genomen: Waar zit precies de meerwaarde voor scholen om zich aan te sluiten? Hoe zorgen we dat bestaande CultuurProfielScholen hun lidmaatschap sterker gaan uitdragen én dat nieuwe scholen zich aansluiten? Omdat te bereiken hebben we sterk de nadruk gelegd op het ontwikkelen van 21st century skills bij leerlingen.