GHOR draagt zorg voor de continuïteit van zorg bij crisis: en dat mag meer gezien worden

Zorg bij crisis

De afkorting GHOR staat voor ‘geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio’. In ramp- en crisissituaties coördineert en regisseert de GHOR de geneeskundige hulpverlening en stemt deze af met andere betrokken partijen, zoals brandweer, politie en gemeenten. Zoals nu met Corona / Covid-19: GHOR pakt de regionale regierol.

GRRR werkt aan de zichtbaarheid van GHOR

Als er geen ramp of crisis is, richt de GHOR zich op advisering en informatievoorziening. Ook is de GHOR dan betrokken bij het opstellen en beoefenen van plannen/procedures voor het optreden tijdens een ramp of crisis. De GHOR zorgt ervoor dat de gezondheidszorg, onder regie van het openbaar bestuur, naadloos kan opschalen van dagelijkse naar grootschalige hulpverlening en dat de betrokken organisaties daarbij als samenhangende zorgketen kunnen optreden. Zo kunnen slachtoffers van rampen en crises optimale zorg krijgen.

GRRR is gevraagd om samen met de GHOR de zichtbaarheid te vergroten van het belangrijke werk dat de organisatie op zich neemt. Als bureau voor zinnige zaken zijn we er trots op aan aan de GHOR te mogen bijdragen.