GRRR design lead Jeroen Disch spreekt op X=Festival

Fail to succeed

Heb je jezelf wel eens versproken tijdens een presentatie? Het overkomt de beste van ons, inclusief Jeroen Disch, onze Design Lead.

Als creatief digitaal bureau dat sinds 2003 bestaat, hebben we gelukkig genoeg sterke showcases om te delen. Maar wat interessanter is dan succes tonen, is eerlijk zijn over de, soms #epische mislukkingen die die successen uiteindelijk mede mogelijk hebben gemaakt. Dus is ook precies wat Jeroen op X = festival gaat doen: het tapijt optillen en die bloopers onthullen. En natuurlijk ook wat toffe zaken laten zien die wél goed terecht zijn gekomen.

Het festival vindt plaats op 9 april in het Louis Hartlooper Complex in Utrecht.

#xisfestival #grrr_agency # xisfestival2019

 

Have you ever spoken to yourself during a presentation? It happens to the best of us, including Jeroen Disch our Design Lead Jeroen Disch.

As a digital creative agency that’s in the game since 2003, we luckily have plenty cool showcases on to share at this moment. But what’s more interesting than showing succes, is being honest about the, sometimes #epic failures that led to those successes. So that’s exactly what Jeroen wil do at X=festival:  lift the carpet and exposes all the GRRR blunders.

The festival takes places at 9 April in the Louis Hartlooper Complex in Utrecht.

#xisfestival #grrr_agency # xisfestival2019