Hoe we samen zorgen voor meer diversiteit in marketing: met jouw hulp!

Deze stockfoto’s zijn misschien wat corny…. maar vertonen wel de kleurigheid waar we blij van worden. Als bureau voor Zinnige Zaken denken wij dat er een gezonde diversiteit in onze branche nodig is. Helaas is diversiteit op de werkvloer nu nog ver te zoeken. Als we de cijfers van het CBS er even bij pakken, worden we met de neus op de feiten gedrukt. Een overzichtje:

  • Het aantal Nederlanders met een migratieachtergrond beslaat 24,4% van de Nederlandse bevolking
  • Terwijl maar 12,6% van het personeelsbestand van Nederlandse bedrijven bestaat uit mensen met een niet-westerse migratieachtergrond
  • Het aandeel leidinggevenden met een migratieachtergrond is gemiddeld 3,6%

Hand in eigen boezem

Maar verandering komt natuurlijk niet alleen van vingertje wijzen. Daarom kijken we ook naar onszelf. Momenteel bestaat ons team voor 16% uit mensen met een migratieachtergrond. Dit is nog lang niet wat het moet zijn en we doen ons best om dit aandeel te verhogen. Dit pakken wij volgens de B Corp richtlijnen aan.

Dutch Marketing Diversity

Veel bedrijven uit onze branche zijn het met ons eens en namen het heft in eigen handen: begin juni lanceerde zij het Dutch Marketing Diversity Fund. Een fonds en programma waarmee de initiatiefnemers hopen in één jaar 250+ ondernemingen aan te sporen om aan deze beweging mee te doen. Dat vinden wij een mooi, maar bovenal belangrijk streven. Met het geld dat wordt ingezameld kan een start worden gemaakt aan een meerjarenprogramma. Waarbinnen onderzoek wordt gedaan naar de staat van racisme, diversiteit en inclusie. Én waar trainingen worden aangeboden aan managementteams om uitdagingen systematisch op te lossen.

<p>Wij geloven dat de wereld eerlijker en kleurrijker kan. En wie verandering wil zien, moet bij zichzelf beginnen. Daarom is het voor GRRR een logische zet om dit initiatief te steunen</p>
Creatief Directeur, Rolf Coppens

Collectieve verantwoordelijkheid

Naast het creëren van een betere afspiegeling van de samenleving op de werkvloer hebben wij als branche nog een andere grote verantwoordelijkheid. Namelijk de invloed die wij als creatieve makers hebben op beeldvorming. Denk maar eens aan de vele reclamespots, films en campagnes waar witte mensen de hoofdrol in spelen. Dit kan en moet anders. Stereotypen over man, vrouw, zwart of wit worden dagelijks herhaald en in ons taalgebruik bevestigd. Om onze samenleving beter te kunnen begrijpen, bereiken én inspireren is er behoefte aan meer diversiteit. 1+1=2 eigenlijk….

Structureel &amp; meetbaar verbeteren

Het programma van Dutch Marketing Diversity helpt ons met het zetten van stappen in de goede richting. Eindelijk geen vage beloftes meer, maar structurele en meetbare acties om diversiteit en inclusiviteit meer op de agenda te zetten (en een dikke vette streep door racisme te trekken). Middels een bijdrage van minimaal €1000,- kun je als bedrijf deelnemen aan het fonds en programma. Wat gaan we doen?

  • We gaan van elkaars uitdagingen en oplossingen leren
  • We ontwikkelen een mindset richting inclusie en diversiteit
  • We gaan samen met experts aan de slag met het oplossen van inclusie en diversiteit uitdagingen
  • We krijgen inzicht in onze handelingen en voortgangen
  • We leren de link tussen onze organisaties en ons werk te begrijpen

Aanmelden voor het fonds en programma kan via de website van Dutch Marketing Diversity. Meer weten? Neem contact op met Jim Driesen via 020 – 32 077 08.