Studio Inclusie lanceert online platform voor inclusieve cultuur

Je weet wel wat ik bedoel

Je weet wel wat ik bedoel was het thema van de feestelijke lancering van Studio Inclusie op 26 september 2018 in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Grrr creëerde studio-inclusie.nl, de website die vanaf nu geldt als het digitale verzamelpunt van waaruit de culturele sector gaat zorgen voor minder exclusieve musea.

Musea en culturele instellingen die concrete stappen willen zetten om hun instellingen op een duurzame manier toegankelijk en inclusief te maken, kunnen bij Studio i terecht voor inspiratie, kennis, netwerk, advies en trainingen op maat. Met dit platform wordt kennis en ervaring over toegankelijkheid, inclusie, representatie en diversiteit verzameld en gedeeld.

Een toegankelijke en (zo) inclusief (mogelijke) website

In het ontwerp en de bouw van de website is nadrukkelijk rekening gehouden met mensen met een beperking. Dit is niet alleen noodzakelijk voor mensen met een beperking, maar ook prettig voor iedere websitegebruiker. Dit is grotendeels onzichtbaar verwerkt in de structuur van de website, waardoor het bijvoorbeeld ook werkt voor screenreaders voor blinde websitegebruikers. Daarnaast zijn er een aantal opties toegevoegd die het gebruik vergemakkelijken. Zo is er de optie het contrast van de tekst te verhogen waardoor de woorden makkelijker te lezen zijn voor mensen met een visuele beperking.

Daarnaast heeft de website de optie voor ReadSpeaker; een tool waarbij o.a. alle tekst voorgelezen kan worden. Deze geavanceerde spraaktechnologie maakt het mogelijk om tekst te begrijpen voor de 2,5 miljoen laaggeletterden in Nederland, maar ook voor mensen met een andere taalachtergrond, mensen met dyslexie, afasie en dementie. Diezelfde tool kan ook de website vertalen en uitspreken in 15 talen.

Is de website dan volledig inclusief? We doen ons best. Zoals de website zelf ook meld is inclusie een proces dat we samen moeten voltrekken. Alle input is dan ook welkom.

Inclusie

Streven naar een inclusief museum gaat om het creëeren van een omgeving waarin iedereen zich erkend en herkend voelt. We zien in de maatschappij nog vaak dezelfde types terug. Als we bijvoorbeeld kijken naar advertenties zien we dat een bepaalde norm veel herhaald wordt:  eenzelfde ‘perfect’ uiterlijk, dezelfde culturele en sociale achtergrond. En weinig mensen met een beperking of financiële problemen.

Het streven naar een inclusieve culturele sector gaat over het meenemen van al die mensen die afwijken van de norm. Dat omvat veel verschillende vlakken zoals een fysieke of mentale beperking, seksuele geaardheid, culturele achtergrond,  financiële situatie en  familiesamenstelling.

Herkennen deze mensen zich in het personeel, publiek en programma-aanbod van jouw instelling? En het publiek van de toekomst? Hoe future proof is een exclusief theater of museum, wanneer we trends als vergrijzing en globalisering meewegen?

Bezoek de website van Studio Inclusie voor meer informatie hierover.