Tijdens je stage een designklus binnen halen? GRRR stagiair Marciano Lansu vertelt je hoe.

Marciano Lansu (25) werkte na het afronden van zijn mode studie op het MBO twee jaar aan zijn eigen modelabels. Als 17-jarige was hij mede-oprichter van twee fashion startups; The Crystal Bra en Factory Fox. Hoewel niet onsuccesvol leerde hij vooral dat hij nog veel kon leren. Daarom koos hij voor de opleiding Communication & Multimedia Design aan de Hogeschool Rotterdam. “Als je weet waar je interesse ligt kan je veel uit deze opleiding halen. Je bent klaar voor de toekomst.” aldus Marciano.

Om die opleiding af te ronden werkte hij samen met ProDemos aan een tool die MBO-studenten helpt om hun politieke voorkeur te ontdekken. Met Jeroen Disch van Creatief Digitaal Bureau GRRR als stagebegeleider, ontwierp hij Young Voice, een nieuwe stemhulp voor jongeren. De tool wordt ingezet als pilot tijdens de aankomende Provinciale Statenverkiezingen in Gelderland en daarna waarschijnlijk landelijk voor de Europese Parlementsverkiezingen.

Interview met Marciano Lansu

Waarom een app voor jongeren?

Voor mijn afstudeeronderzoek stond een ding vanaf het begin vast, ik wilde graag iets voor jongeren doen. Ik heb namelijk het idee dat er op het moment veel gefocust wordt op millennials terwijl er een volgende generatie opgroeit die veel interessanter is. Deze jongeren, ook wel ‘Generation Z’, hebben nooit een leven gekend zonder de vanzelfsprekendheid van de digitale wereld. Er valt nog zoveel te ontdekken over hun gedragingen en kenmerken. Juist dit mysterieuze onontdekte aan deze generatie spreekt mij aan en fascineert mij.

Waarom politiek?

Mijn politieke interesse is de laatste jaren steeds meer aangewakkerd door wat er speelt in de samenleving. Een bepaalde politicus in Amerika maar ook politici in ons eigen land spelen in op diepe gevoelens bij burgers en dat zorgt er naar mijn idee niet voor dat mensen dichter bij elkaar komen. Dit maakt me bewust hoe belangrijk het is dat je betrokken bent bij de samenleving en staat voor jouw idealen. In een tijd waarin er steeds minder jongeren naar de stembus gaan en er discussie is over de democratie, rechtsstaat en het functioneren hiervan is het een relevant onderwerp met urgentie.

 

Past deze stage goed bij je opleiding?

Als Communication & Multimedia Design student is dit onderwerp interessant voor mij omdat ik gedurende mijn opleiding ben opgeleid tot een human-centered ontwerper. Dit betekent dat ik ontwerp met de eindgebruiker als uitgangspunt. Voor dit onderzoek is dat de MBO-student. Ik kwam er door mijn onderzoek achter dat er grote winst te behalen valt in de manier waarop deze studenten hun politieke voorkeur ontdekken. Dit was dé proef om te bewijzen dat ik als CMD’er inzichten kan halen uit een doelgroep en die weet toe te passen op een manier waardoor ze hun politieke voorkeur beter kunnen vormen.

 

Wat is ProDemos?

ProDemos is een onafhankelijke stichting, gevestigd in Den Haag, met als doel om mensen te informeren over en te betrekken bij de democratische rechtsstaat. Daarom legt ProDemos uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen – in de gemeente, het waterschap, de provincie, het land en Europa. Dit doen ze door het aanbieden van rondleidingen, educatieve programma’s, debatten, exposities, cursussen, online tools en samenwerking met gemeenten, provincies, rechtbanken en onderwijsinstellingen.

 

Waarom denk je dat er behoefte is aan Young Voice?

Er zijn meerdere producten gemaakt met het doel om jongeren te interesseren in de politiek, maar die zijn vaak niet inhoudelijk genoeg. Bij Young Voice geven jongeren zelf aan welke thema’s ze belangrijk vinden. Per thema krijgen ze stellingen voorgelegd en swipen dan om aan te geven of ze het er eens of oneens mee zijn. Iedere stellingen wordt toegelicht met een kort filmpje die gepresenteerd wordt door een jongere. De hele vormgeving en video’s zijn van deze tijd, het is echt voor een andere doelgroep dan bijvoorbeeld de StemWijzer, ook een product van ProDemos.

 

Fantastisch dat je van je stageopdracht een echte klus hebt gemaakt. Heb je tips voor andere studenten over hoe je dat voor elkaar krijgt?

Zorg ervoor dat het ontwerpprobleem wat je onderzoekt ook echt een probleem is en dat je de goede partners zoekt bij je onderzoek. Dit onderwerp kwam vanuit ProDemos en omdat hun geen ontwerpbureau zijn heb ik Grrr erbij betrokken om feedback te krijgen op ontwerpvlak. Neem de tijd om dit allemaal te regelen, zelf heb ik er een half jaar studievertraging door opgelopen. Maar dit heeft er wel voor gezorgd dat ik een interessant onderzoek kon doen en ik geen dag met tegenzin aan de slag ging. En dat ik nu als ontwerper en videograaf verder kan met een project als Young Voice, is natuurlijk super tof.

Ook stage lopen bij GRRR?

Kijk hier voor onze stagevacature voor visual designer.