Waarom je links niet automatisch in een nieuw tabblad zou moeten openen

“Zou je deze link alsjeblieft in een nieuw tabblad laten openen?”. Een veel gehoord verzoek, waarop we meestal met een onverwacht antwoord antwoorden: “Liever niet”.
De wens is meestal zeer begrijpelijk: vaak wordt er aangenomen dat wanneer uitgaande links in hetzelfde venster openen, de bezoeker de website verlaat en hierdoor niet meer terug zal keren. Vanuit het perspectief van een website-eigenaar klinkt dit dan ook vaak als een ongewenst scenario.

Hieronder zal ik ingaan op verschillende redenen waarom we dit patroon tóch zoveel mogelijk proberen te vermijden.

Desoriënterend

Goed, “waarom zou je dan geen links in nieuwe tabbladen willen openen?”, vraag je je misschien af. Over het algemeen is het beter om dit niet te doen: het kan desoriënterend zijn voor mensen. Vooral voor beginnende internetgebruikers of mensen die moeite hebben met het waarnemen van visuele inhoud (denk aan mensen die blind of slechtziend zijn).

Ze realiseren zich hierdoor misschien niet dat er een nieuw tabblad of venster is geopend en kunnen moeite ervaren met schakelen tussen de verschillende vensters.
Kortom: het onderbreekt de navigatieflow voor bezoekers die de website bezoeken met hulptechnologieën.

Het openen van een nieuw tabblad op een mobiele telefoon kan zelfs nog voor nog meer desoriëntatie zorgen. Dit komt omdat het voor de gebruiker bijzonder moeilijk is om terug te gaan naar de website die ze oorspronkelijk aan het bekijken waren.

Maar leidt dat er niet toe dat bezoekers de website verlaten? Jakob Nielsen (een zeer gerenommeerd Usability Consultant) bespreekt dit in het boek

Dit principe is ook als richtlijn gedocumenteerd in de WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Deze WCAG is een set richtlijnen die beschrijven hoe je een website toegankelijk maakt en houdt.

Is jouw website een (semi-)overheidswebsite? Dan wil je zoveel mogelijk voldoen aan deze richtlijnen. Valt jouw website in een andere categorie, dan is het nog steeds verstanding om deze richtlijnen in acht te nemen. Daarmee is je website op de toekomst voorbereid, want in 2025 treed de “European Accessibility Act 2025” in werking. Daarmee wordt de verplichting uitgebreid naar websites/diensten die niet perse onder de (semi-)overheid vallen.
(Lees ook: Wat betekent de European Accessibility Act 2025 voor jou)

Veiligheidsissue

Naast de impact op de toegankelijkheid is er ook de kans op beveiligingsproblemen waarmee rekening moet worden gehouden. Om links in een nieuw venster te openen wordt er in de code het attribuut “target=’_blank’” gebruikt. Door dit te gebruiken, kan het voorkomen dat je bezoekers worden blootgesteld aan mogelijke phishing-aanvallen.

De andere (schadelijke) pagina heeft dan toegang tot de pagina op je website. Dit vergroot de kans op zo’n aanval, omdat de andere pagina de pagina op jouw website mogelijk kan omleiden naar een schadelijke URL.

Conclusie

Het openen van links in een nieuw venster kan bepaalde bezoekers desoriënteren. Ook zorgt het er helaas voor dat je website niet (meer) voldoet aan de wettelijke toegankelijkheidseisen. Daarnaast kan het ook mogelijk ook voor veiligheidsproblemen zorgen. Denk dus goed na voordat je ervoor kiest om links in een nieuw venster te openen.