Mooi NL

Een flexibel design system voor de grote uitdagingen van Nederland

  • Brand Design

Het is nogal een complexe puzzel: hoe gaan we de schaarse ruimte in Nederland inrichten? Hoe zorgen we dat het een stuk makkelijker wordt een woning te vinden én tegelijkertijd de stikstofproblematiek niet verergeren? Mooi NL is het programma van het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening dat deze problemen te lijf gaat. Dit programma biedt oplossingen om de schaarse ruimte in ons land future proof in te richten: mooi, functioneel en duurzaam.

Wij maakten voor Mooi NL een branding die overheden en institutionele partners betrekt. Maar die in een later stadium ook helder communiceert met de samenleving als geheel. En zoals je zelf ook wel om je heen ziet, heeft iedereen tegenwoordig een sterke mening over een top-down overheid. We ontwierpen daarom een stijl die autoriteit uitstraalt, maar ook open is. Een stijl die duurzaam kan worden ingezet in verschillende fases van het project en in verschillende contexten. En dat binnen de bestaande rijkshuisstijl én fool proof in gebruik door de vele betrokken rijksambtenaren. Dat zijn veel complexe factoren die vragen om een slimme simpele design oplossing.

Een ontwerp voor verandering

Mooi NL is een programma waarin veel uitdagingen samenkomen. Zo zijn er alleen al 12 hoofdthema’s. Het is dus belangrijk om ingewikkelde materie helder te maken en het optimisme aan te wakkeren onder alle betrokken partijen. Uitgangspunt voor de beeldtaal die wij ontwierpen is dan ook vooruitgang. Je ziet deze verschuivende beweging steeds terugkomen in de ontwerpen.

We ontwikkelden een visuele stijl, logo en iconen waarin we rekening moesten houden met de Rijkshuisstijl. Denk aan een vaststaand kleurenpalet en typografie.

Het is altijd interessant om de uitdaging aan te gaan om nieuwe energie te geven aan een gevestigd merk als Rijksoverheid. Door alleen de kernelementen van het merk te gebruiken, konden we een creatieve oplossing bouwen die het potentieel van het programma voor innovatie en originaliteit laat zien.
Andrei Pastuhov, Design lead

Een duurzaam ontwerp om steeds weer nieuwe doelgroepen aan te spreken

Zoals je wel aanvoelt, is een programma dat gaat over het vormgeven van Nederland niet 1-2-3 afgerond. Het project zal meerdere fases kennen en steeds weer nieuwe doelgroepen moeten betrekken. Het start bij het kweken van draagvlak bij overheden – provincies, andere ministeries – en partners en zal uiteindelijk zo breed gaan als de hele samenleving.

Dat maakt het dus belangrijk dat de visuele stijl op lange termijn werkt. Niet trendy, maar echt goed ontworpen. Daarvoor is flexibiliteit van de stijl belang. Want natuurlijk heb je in verschillende fases, voor verschillende doelgroepen en in verschillende contexten telkens weer iets anders nodig in de communicatie. Dit losten wij effectief op door het ontwerp te laten functioneren als een systeem. Dat systeem staat als een huis, maar je kunt het anders laden door bijvoorbeeld andere kleuren of beelden toe te voegen of de tone-of-voice van de teksten aan te passen. Zo verandert het ontwerp mee met de fases in het project, maar blijft het toch herkenbaar.

Fool proof design system om consistentie te bewaken

Weet je hoeveel rijksambtenaren met dit systeem presentaties of documenten moeten opmaken? Dat is een recept voor een verwaterde stijl die aan kracht verliest. Om de visuele uniformiteit te garanderen, ontwikkelden we een duidelijk systeem dat makkelijk is om mee te werken. Ook als je geen achtergrond of aanleg hebt voor ontwerpen. Alles is ontworpen op een grid, duidelijk toe te passen en niet te verprutsen. Zo blijft de stijl hoe dan ook beweging uitstralen.

Dit project heeft alles waar we goed in zijn: een strategisch design voor de lange termijn, op een sociaal maatschappelijk thema voor de lange termijn.
Rolf Coppens, Creative director