Innovation by Design

Wij helpen organisaties te transformeren met een lange termijn strategie die aansluit bij de klantreis.

Over innovatie kun je ingewikkeld doen. Maar om te innoveren moet je er gewoon mee beginnen. Wij helpen onze klanten verandering in gang te zetten met impact strategy, inclusive design en ethical tech. Samen zorgen we ervoor dat jouw organisatie klaar is voor de transformatie, door platforms te bouwen waar je eindgebruiker op wacht en waar we echt iets wezenlijks mee oplossen. Een duurzame relatie en lange termijn samenwerking is daarin de sleutel tot succes.

Complexe platformen vragen om een heldere strategie waar je jaren mee vooruit kunt

Een platform is vaak complex. Dat komt door de hoeveelheid data, door verschillende stakeholders (met soms tegengestelde belangen) of door beiden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het project een samenwerking is tussen meerdere partijen in een tijdelijk consortium of dat er een project vanuit één (country) office of afdeling wordt opgezet, maar dat meerdere landen willen meepraten. Om al deze belangen te belichten en niet de eindgebruiker uit het oog te verliezen is er een gedegen strategie nodig.

Om een complexe opdracht tot een goed einde te brengen heeft GRRR een speciale aanpak, gestoeld op Service Design en Design Thinking principes. We werken user-centred, dat wil zeggen dat we ons altijd richten op de gebruikers en hun behoefte in elke fase van het ontwerpproces. We kijken naar diens eisen, prioriteiten en ervaringen met een product of dienst. Middels service blueprints en customer journeys leggen we de klantreis van je gebruiker vast en kijken we hoe we deze kunnen optimaliseren.

We werken user-centred, dat wil zeggen dat we ons altijd richten op de gebruikers en hun behoefte in elke fase van het ontwerpproces. We kijken naar diens eisen, prioriteiten en ervaringen met een product of dienst.

Al in de strategiefase maken we schetsen van je dienst, verkennen mogelijke routes en doen we crazy 8’s – een snelle tekenoefening die je uitdaagt om in acht minuten , acht verschillende ideeën te schetsen. Vaak in co-creatie met het kernteam. Soms komen we er tijdens zo’n proces achter dat we een hele nieuwe richting moeten inslaan, als dat betekent dat we de eindgebruiker beter kunnen bedienen. Zo ontwikkelden we voor APG niet de gevraagde pensioenapp, maar bouwden we Kandoor. Een platform dat nu jaarlijks ruim 1 miljoen Nederlanders van gratis financieel advies voorziet. De schetsen die uit deze fase komen, kunnen we vervolgens ook gebruiken om stakeholders te overtuigen, consulteren of informeren.

Gedurfde ontwerpkeuzes voor een optimale gebruikerservaring

De strategie krijgt vervolgens vorm in het ontwerp. Waarin we voortdurend rekening houden met beide kanten van de volgende tegenstelling: alles uitleggen én het weglaten van informatie. Daarin durven we gedurfde beslissingen te nemen door kritisch te kijken naar ieder stuk informatie. We zorgen ervoor dat complexe data begrijpelijk wordt voor het brede publiek, en halen overbodige informatie weg als het de eindgebruiker niet dient. Ook nemen we toegankelijkheid direct mee in het ontwerp.

Middels design systems zorgen we voor consistentie in het ontwerp en maken we het je gemakkelijk om in de toekomst op te schalen.

Middels design systems, een centrale omgeving waarin herbruikbare UX elementen zoals kleuren, buttons en typografie zijn vastgelegd, zorgen we voor consistentie in het ontwerp en maken we het je gemakkelijk om in de toekomst op te schalen.

Jouw digitale diensten naar een hoger niveau met 20+ jaar solide ervaring in development

Techniek is de stille maar drijvende kracht achter een soepele gebruikerservaring. Bij GRRR weten we maar al te goed welke technische keuzes er gemaakt moeten worden en we denken mee over de lange termijn gevolgen daarvan. Om een duurzame werking van de site te garanderen is het bijvoorbeeld belangrijk dat de code ‘schoon’ is waardoor ieder teamlid in de toekomst doorontwikkeling kan uitvoeren. En door met één heldere basis te werken in zowel code als front-end design systems, maken we het makkelijk om op te schalen naar meerdere websites, mocht je jullie diensten willen uitbreiden in de toekomst.

Om te zorgen dat de diensten van onze klanten voor iedereen veilig en toegankelijk is, houden we in elk project rekening met privacy en databescherming: de sites en apps die wij ontwikkelen voldoen vanzelfsprekend dan ook aan huidige en toekomstige regelgeving op het gebied van privacy en gegevensgebruik. Ook doen we graag extra moeite om gebruikers te beschermen. We slaan gegevens op zo min mogelijk plekken op.

De sites en apps die wij ontwikkelen voldoen vanzelfsprekend dan ook aan huidige en toekomstige regelgeving op het gebied van privacy en gegevensgebruik.

Dezelfde soepele gebruikerservaring voor iedereen

Ook toegankelijkheid heeft een stevige plek in onze aanpak van projecten. We hebben veel kennis in huis van webstandaarden en weten foutloze HTML te schrijven zodat onze websites optimaal zijn voor hulpsoftware (zoals schermlezers). Zorgen dat iedereen digitaal mee kan doen, betekent ook dat wij ervoor zorgen dat onze websites net zo’n mooie ervaring zijn op een 3e hands rammel PC als op de nieuwste MacBook Pro.

Onze tech voldoet aan alle regelgeving op het gebied van toegankelijkheid. Een extra mooie opsteker is dat onze inclusiviteit-inspanningen ook door externe experts worden erkend. Zo nu en dan laten we een onafhankelijk bureau een audit uitvoeren. Waardoor we 100% zeker weten dat de sites die we bouwen te gebruiken is voor iedereen en daarmee aan alle richtlijnen voldoet.

Meer weten over onze kijk op tech? We schreven er een uitgebreid artikel over.