Innovatie, niet door spreadsheets en modellen maar door gebruikers echt centraal te stellen. We komen als RvB net terug uit de VS en kunnen met recht zeggen: GRRR geeft het Silicon Valley gevoel

Chief Investment Officer, APG

Problemen oplossen met strategie, design en tech

APG is de pensioenuitvoerder voor overheids- en onderwijsmedewerkers in Nederland. Met meer dan 2,8 miljoen deelnemers en een beheerd vermogen van € 344 miljard is het een van de grootste pensioenfondsen in Nederland en een van de vijf grootste pensioenfondsen ter wereld.

APG vroeg ons om een pensioenapp te maken. Die app kwam er niet, wel werd Kandoor geboren. Een organisatie die straks 800.000 Nederlanders van gratis financieel advies voorziet. Bij een innovatietraject is het belangrijk dat je aannames snel test. Je bedenkt een pensioenapp, maar zitten je potentiële gebruikers daar ook op te wachten?

Bij GRRR hanteren Service Design en Design Thinking als methodes om te zorgen dat we in een innovatietraject nooit de eindgebruiker uit het oog verliezen. Als je samenwerkt met APG heb je die eindgebruiker vrij snel in het oog. Als je maar goed genoeg kijkt; APG is uitvoerder van 30% van alle Nederlandse pensioenen. Dus je hoeft maar de straat op te lopen en je hebt 30% kans om je doelgroep aan te spreken. Zo gezegd zo gedaan. Daarvan leerden we dat:

  • websites eenzijdige informatie bieden;
  • financieel adviseurs vaak niet onafhankelijk zijn;
  • veel mensen zelf geen financiële expertise hebben én geen experts kennen.

Veel mensen gaven wel aan zich zorgen te maken over hun financiële situatie en hun pensioen 🤷‍♂️.

Onze aanpak

Design Thinking op de GRRR-manier

Design Thinking is een cognitief, strategisch en praktisch proces om problemen op te lossen. Door te werken vanuit het model van de zogenoemde double diamond zorg je dat je steeds de eindgebruiker, voor wie je het uiteindelijk allemaal doet, centraal stelt in je proces. Als je de methode goed uitvoert is er sprake van een combinatie van empathie, creativiteit en rationaliteit. Dat blijkt vaak een succesvolle mix te zijn.

Deze werkwijze is ontstaan in de designsector maar wordt tegenwoordig ook door vrijwel alle grote consultancy firms en multinationals toegepast. Bij GRRR passen we hem op onze eigen manier toe, waarbij we de eindgebruiker centraal stellen maar ook goed rekening houden met hoe jouw organisatie eruit ziet en welke specifieke omstandigheden daar gelden.

Nu genieten maar zonder pensioenzorgen

Pensioen is als die kast die je liever niet open doet omdat er teveel rommel in ligt. Als je dan tóch een keer opruimt blijkt het vaak mee te vallen. Veel mensen kunnen na een paar relatief eenvoudige antwoorden op pensioenvragen zonder zorgen weer door. Daarom maakten we Kandoor. Op het online platform Kandoor.nl geven financiële experts gratis 1-op-1 advies aan iedereen die het nodig heeft. Ze helpen je om je vraag scherp te stellen. Want vaak weet je nog niet eens precies wat je wil vragen.

Kanbot

Artificiële intelligentie

Artificiële intelligentie zorgt ervoor dat veelgestelde vragen door het platform zelf beantwoord worden. Dat maakt het platform schaalbaar en voor iedereen toegankelijkheid. Zo maakten we APG 21th century proof: als er straks open concurrentie is tussen pensioenfondsen loopt dit fonds mijlenver voor op de concurrentie.

Resultaat

Gamechanger: gratis pensioenadvies voor iedereen

70% van de Nederlanders is niet of nauwelijks met pensioen bezig maar heeft wel een sluimerend gevoel van onrust. Gelukkig blijkt 30% wél actief met pensioen bezig te zijn én graag bereid te zijn om anderen te helpen. Eerst alleen kennissen, nu via Kandoor iedereen die zich meldt. Pensioen staat nooit op zichzelf, vaak gaat het om breder financieel advies. Op Kandoor heb je:

  • Hulp bij alle financiële vragen op één platform
  • Gratis 1-op-1 contact met een expert die je op weg helpt
  • Aandacht voor jouw persoonlijke situatie

Kandoor is een maatschappelijk initiatief gefinancierd en gesteund door pensioenuitvoerder APG. APG investeert niet alleen in pensioenen, maar ook in nieuwe bedrijven, concepten en projecten die de maatschappij beter maken. Kandoor heeft dus geen winstoogmerk. Wel leert APG via Kandoor de consument beter kennen en via Kandoor kunnen zij experimenteren met nieuwe digitale technieken.

Wil je ook een iteratief innovatietraject met ons doen?

Bel 020 -320 7708 of mail Jelmer Boomsma.

  • Strategist

    Jelmer Boomsma